سایر قالب های تزریق پلاستیک

 • قالب ساز متخصص برای قالب گیری تزریقی، قطعات پلاستیکی

  قالب ساز متخصص برای قالب گیری تزریقی، قطعات پلاستیکی

  OEM/ODM:قالب تزریق قطعات پلاستیکی

  مواد پلاستیکی:PC/ABS، ABS، PC، PVC، PA66، POM یا آنچه شما می خواهید.

  پرداخت سطح: پایان بافت، پرداخت پرداخت، پرداخت براق، نقاشی، چاپ ابریشم و غیره

  دقت: +/- 0.01 میلی متر

  زمان قالب: 4 هفته برای طراحی داده های قالب، ساختار و نمونه های دستی.

  زمان تولید: 4 هفته.

 • قالب ساز قالب تزریق قطعات پلاستیکی

  قالب ساز قالب تزریق قطعات پلاستیکی

  OEM/ODM:طرح های سفارشی با توجه به نقاشی یا نمونه های شما.

  مواد پلاستیکی:PC/ABS، ABS، PC، PVC، PA66، POM یا آنچه شما می خواهید.

  پرداخت سطح: پایان بافت، پرداخت پرداخت، پرداخت براق، نقاشی، چاپ ابریشم و غیره

  دقت: +/- 0.01 میلی متر

  زمان قالب: 4 هفته برای طراحی داده های قالب، ساختار و نمونه های دستی.

  زمان تولید: 4 هفته.